نور پردازیعکاسیمطالب آموزشیمعرفی دوربین و متعلقات

آشنایی با نورسنج و چگونگی کار آن

آشنایی با نورسنج ( Light Meter )

نورسنج ، وسیله ای است ، الکترونیکی که میزان نور را اندازه می گیرد. در نتیجه می توان با توجه به شدت و میزان نور ، حساسیت فیلم و سرعت شاتر ، مقدار گشودگی دیافراگم را برای رسیدن به تصویری واضح و مناسب ، تعیین کرد.

انواع نورسنج

نورسنج اتوماتیک

این نور سنج ها ، داخل برخی از دوربین های فیلم برداری قرار دارند و علاوه بر آنکه میزان و شدت نور را اندازه می گیرند ، به دیافراگم دوربین نیز دسترسی دارند و مستقیما ، بدون دخالت فیلم بردار ، دیافراگم را متناسب با مقدار نور ، حساسیت فیلم و سرعت شاتر ، تنظیم می کنند.

نورسنج دستی

این نور سنج ها ، تنها میزان نور را اندازه می گیرند و نمی توانند نتیجه را بر روی دیافراگم دوربین اعمال کنند. این نورسنج ها معمولا جدا از دوربین هستند.

هر نورسنج دستی ، دو عامل متغیر دارد که این دو عامل عبارت اند از :

۱- درجه حساسیت فیلم.

۲- سرعت شاتر.

برای استفاده از این نوع نورسنج ها ، فیلم بردار باید قبل از نورسنجی ، درجه حساسیت نورسنج را با درجه حساسیت فیلم و سرعت نورسنج را با سرعت شاتر تطبیق دهد و سپس اقدام به نورسنجی کند. در این حالت باید نورسنج را در موقعیت مناسبی قرار داد ، سپس ضامن نورسنج را فشار داد ، تا عقربه نورسنج حرکت کند و بر روی صفحه مدرج بر روی عددی قرار گیرد ، سپس ضامن را رها کرده تا عقربه ثابت شود. در این حالت نورسنج عدد مناسب را نشان می دهد و بر اساس آن باید صفحه دیافراگم را چرخاند تا متناسب با عدد نورسنج شود.

انواع نورسنج بر اساس سوژه مورد اندازه گیری

نورسنج ها دارای سلول حساسی هستند ( سلول فتو رزیستانس ) که برای اندازه گیری نور ، آن سلول باید در موقعیت مناسب قرار گیرد.

نورسنج تابشی ( Incident Light Meter )

این نورسنج ها نور تابیده شده از منابع نوری را اندازه می گیرند.

این نورسنج ها بر دو نوع هستند :

نوع نیمکره ای : سلول حساس نورسنج نیمکره ای به طرف دوربین نگه داشته می شود ، تا متوسط شدت نور منابع مختلف را که به دوربین می رسد ، اندازه بگیرد.

نورسنج تخت : سلول حساس نورسنج تخت ، مستقیما رو به منبع نور قرار می گیرد و نور هر یک از منابع نوری را ، به طور جداگانه اندازه می گیرد. از این نورسنج ها به ویژه برای اندازه گیری نور اصلی استفاده می شود.

نورسنج بازتابی ( Reflected Light Meter )

این نورسنج ها نور بازتابیده از سوژه را اندازه می گیرند. نورسنج بازتابی ، باید به عدسی دوربین نزدیک باشد و سلول حساس آن ، باید در جهتی باشد که عدسی دوربین هست ، زیرا این نورسنج برای اندازه گیری نور بازتابیده شده از سوژه ، که به عدسی دوربین می رسد ، مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین حالت این عدسی ها آن است که از نوع

اتوماتیک باشند.نورسنج نقطه ای ( Spot Light Meter )

این نورسنج ها زاویه پذیرش تنگی دارند و برای اندازه گیری نور بازتابیده از ناحیه ای کوچک ، یا برای اندازه گیری نور بازتابی ، از اجسامی که یا خیلی کوچک اند و یا در فاصله ای دور قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرند. این نورسنج ها را معمولا در محل استقرار دوربین قرار می دهند و سپس با استفاده از چشمی که روی آن تعبیه شده ، آن را روی ناحیه مورد نظر تنظیم می کنند و میزان نور را اندازه می گیرند.

 

در واقع این وسیله به عکاس تذکر می‌دهد که آیا این سه عامل برای ثبت یک تصویر به درستی تنظیم شده‌اند یا نور موجود کمتر و یا بیشتر از نیاز است.

چرا که در صورت درست تنظیم نبود این سه عامل عکس تاریک‌تر و یا روشن‌تر از حد معمول می‌شود.

انواع حالتهای نورسنجی

این تکنیک بیشتر بر مبنای قاعده یک سوم اعمال میگردد و فضایی در مقابل سوژه ایجاد می کند که منجر به ایجاد تصویری خوشایند میگردد. اهمیت این موضوع در عکاسی از سوژه های متحرک اساسی است.

چهار حالت نورسنجی در دوربین وجود دارد که بسته به شرایط از هر یک میتوان استفاده نمود.

Center Weighted

به این نوع نورسنجی تمرکز بر مرکز گفته میشود. در این حالت تمامی کادر مورد نورسنجی قرار میگیرد به طوری که ۷۵ درصد نورسنجی از مرکز کادر و مابقی از باقیمانده کادر صورت میگیرد.

Evaluative / Matrix

به روش ارزیابی معروف است. در این حالت دوربین طبق الگوریتم های خاصی در نقطه فوکوس به صورت محورهای عمود بر هم نورسنجی میکند.

Partial

در این روش دوربین قسمت کوچکی از مرکز کادر را که حدود ۱۰ درصد از کل کادر میباشد مورد نورسنجی قرار میدهد و ۱۰۰ درصد نورسنجی از همین ناحیه کادر انجام میشود.

Spot

ناحیه کوچکی در مرکز کادر که حدود ۳ درصد از کل کادر میباشد مورد نورسنجی قرار میگیرد و ۱۰۰ درصد نورسنجی از همین ناحیه از کادر صورت میگیرد.

استفاده از هر یک از این ۴ حالت در صورت عدم آشنایی با نورسنجی و عدم رعایت اصول نورسنجی میتواند تفاوت هایی را به همراه داشته باشد.

اغلب ما هنگام ثبت اولین عکس زندگیمان تنها به نگاه کردن از چشمی و فشار دادن دکمه شاتراکتفا کرده و تمامی کارها را به دوربین واگذار نموده ایم.

دو حالت Center weighted و Evaluative در این موارد و برای عکاسی عمومی و غیر حرفه ای کاربرد حتمی دارند چرا که از تمامی نواحی کادر و طیفهای موجود استفاده میکنند و غالبا اکسپوژر قابل قبولی از کادر ارایه میدهند مگر در مواردی خاص مانند کادرهای تمام تیره یا روشن و یا حاوی عناصر با کنتراست زیاد. ولی در حالتهای Partial و Spot عکاس بدون آشنایی با طیفهای نوری و اصول نورسنجی قادر به نورسنجی صحیح نمی باشد.

چگونه نورسنجی کنیم؟

بهترین حالت نورسنجی ، نورسنجی بر روی طیفهای میانی میباشد. با نگاهی به اساس کار دوربین اهمیت این مطلب درک خواهد شد.

دوربین ساخته شده تا هر جسمی که در محدوده خوانده شده توسط نورسنج قرار دارد به عنوان تنی در نظربگیرد که در میانه طیف نوری قرارگرفته و بر این مبنا اعداد مربوط به اکسپوژر را تعیین میکند و این امر در کادرهایی که حاوی عناصر همرنگ خیلی تیره و یا روشن هستند و نیز در کادرهایی که دارای عناصر خیلی متضاد و با کنتراست بالا مانند عناصر خیلی روشن و خیلی تاریک هستند ایجاد مشکل میکند.

علت در اساس کار دوربین است، چرا که دوربین همواره تن هایی را که میبیند به عنوان طیف میانی در نظر میگیرد. هنگامی که در کادر یک طیف وجود دارد (روشن یا تیره) دوربین هم یک طیف میسازد و آن یک طیف میانی است مانند طیف خاکستری .

از گفته های قبل میتوان نتیجه گرفت که دوربین صحیح ترین اکسپوژر را زمانی ارایه میدهد که نورسنجی بر روی یک طیف میانی مانند خاکستری انجام شود.

از آنجایی که ما در دنیای رنگها زندگی میکنیم لازم است با طیف های میانی رنگهای مختلف آشنایی داشته باشیم.

رنگها را به خاطر بسپارید و از طیف های میانی ( طیف رنگی مقابل عدد صفر) جهت نورسنجی استفاده کنید.

برای یک نور سنجی دقیق همواره باید اطمینان داشت که طیف مورد نظر توسط نورسنج دوربین خوانده شود.

چنانچه از حالت Center Weighted استفاده کردید لازم است زوم نموده و کادر را (خصوصا مرکز کادر)  پر کرده، سپس نورسنجی کنید.

در صورت استفاده از حالت Evaluative بهتر است تمامی کادر پر شود زیرا احتمال نورسنجی تمام نقاط کادر وجود دارد.

در حالت Partial نیاز به زوم کمتری است چرا که ناحیه کوچکتری از کادر مورد استفاده قرار میگیرد.

حالت Spot به دلیل کوچک بودن ناحیه نورسنجی، برای نقاط کوچک کادر که نمی توان کادر را با آن پر کرد استفاده می شود.

هر طیف نوری که در برابر نورسنج قرار گیرد دوربین اکسپوژری را در نظر خواهد گرفت که آن طیف خاکستری (طیف میانی) ثبت شود. در چنین شرایطی عکاس جبران نوری لازم را در نظر میگیرد تا طیف مقابل نورسنج به صورت واقعی ثبت شود.

چگونه نور سنج را بخوانیم؟

نورسنج به طور مستقیم به عکاس میزان نور ورودی از طریق دریچه دیافراگم را نشان می‌دهد و با تغییر درجه دریچه دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت نور، نور سنج هم تغییر می‌کند. هر نقطه را در اصطلاح عکاسی یک استپ ( گام) می‌خوانند.

کاربری نوردهی بیشتر (Overexpose) و نوردهی کمتر (Underexpose)

هر چند در بسیاری موارد شما علامت نورسنج را در وسط قرار خواهید داد اما در بعضی از شرایط نوری احتیاج خواهید داشت تا کمتری نوردهی را بیشتر یا کمتر از حد معمول کنید. در واقع گاهی نورسنج در شرایط خاص نوری اشتباه نورخوانی می‌کند و عکاس باید این اشتباه را با تنظیم دستی نورسنج اصلاح کند و گاهی تنها به منظور عکسبرداری‌های هنری و ویژه عکاس استپ‌ها را بالاتر و یا پایین‌تر تنظیم می‌کند.

مثال‌هایی برای نوردهی بیشتر  (Overexpose)

  • سوژه نسبت به زمینه تیره‌تر است
  • عکاسی در برف
  • زمانی که سوژه شما در نور شدید آفتاب در سایه قرار دارد

نور شدید در برف دوربین را گمراه می کند (تصویر سمت راست) و با استفاده از یک تا یک و نیم استپ نوردهی بیشتر نور اصلاح می شود (تصویر سمت چپ)

مثال هایی برای نوردهی کمتر (Underexpose)

  • سوژه به نسبت زمینه بسیار روشن تر است
  • ضد نور نمایش دادن سوژه
  • در هوای بسیار ابری به منظور بالابردن اشباع رنگ ها (color saturation)

در این تصویر به علت ضد نور شدن دوربین به اشتباه نور خوانی می‌کند (تصویر سمت راست) و با یک استپ نوردهی کمتر نور اصلاح می شود (تصویر سمت چپ)

استفاده از فلاش‌های متصل به دوربین

بسیاری از دوربین‌ها فلاش‌هایی را روی بدنه تعبیه کرده‌اند که البته به نسبت فلاش‌های مجزا از قدرت نور کمتری برخوردار هستند. اما این به معنای بی‌مصرف بودن این فلاش‌ها نیست.

نور را پراکنده کنید

برای به دست آوردن یک نور ملایم تر و کم کردن سایه های تیز پشت سوژه باید نور فلاش را پراکنده تر کنید. بهترین وسیله برای این کار بهره گرفتن از یک تکه دستمال کاغذی و یا پارچه ی کتان بسیار نازک است. از آنجایی که این کار مانع رسیدن نور زیاد به سوژه می شود در نتیجه نوری ملایم تر و نرم تر بر سوژه می نشیند. شما همچنین می توانید از انواع کاغذ های رنگی برای افکت های مختلف استفاده ببرید.

دو نمونه از ابتکاراتی که برای پراکنده کردن نور روی فلاش‌های متصل به دوربین می‌توان انجام داد

از فلاش‌های جداگانه استفاده کنید

بعضی از انواع این فلاش‌ها را می‌توان به صورت جداگانه و در زاویه‌های مختلف در دست گرفت و با فشار دادن شاتر دوربین آن را فعال کرد. قبلا از خرید این نوع فلاش‌ها به قدرت نوری آن‌ها توجه کنید و مطمئن شوید که با دوربین شما سازگار است.

گزینه کم کردن قرمزی چشم را فعال کنید

اگر دوربین شما این گزینه را دارد از آن استفاده کنید. در این وضعین فلاش قبل از خارج کردن نور یک نور ضعیف برای اندازه‌گیری فاصله لنز و سوژه می‌فرستد و با این کار امکان قرمز شدن مردمک چشم را کمتر می‌کند.

چگونگی کار نورسنج دوربین

برای تنظیم درست نور، تمام دوربین های دیجیتال بر اساس اطلاعات نورسنجشان کار می کنند. نورسنج ها در چند نوع مختلف وجود دارد، اما در مود دوربین های دیجیتال می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود:

۱) آنهایی که نور رسیده به سنسور تصویر را اندازه می گیرند

۲) آنهایی که نور وارد شده به خود دوربین را بر اساس این معیار که چقدر به لنز نزدیک می باشند اندازه گیری می کنند. در این دو سیستم، اولی پیچیده تر و دقیقتر است.

نورسنجی از میان لنز (TTL)

بیشتر دوربین های دیجیتال از نورسنجی مرسوم به TTL استفاده می کنند. TTL مخفف عبارت “Through The Lens” به معنی از میان لنز بوده و به معنی این است که همان نوری را که سنسور دوربین احساس می کند اندازه گیری می نماید. این اندازه گیری می تواند به چند طریق انجام شود که معمول ترین آنها عبارتست از: متوسط گیری مرکزی (Center-Weighted)، نورسنجی چند ناحیه ای یا ماتریسی (Segmented) و نورسنجی نقطه‌ای. تفاوت این روشها در این است که نور موجود در کادر تصویر را چگونه اندازه گیری می کنند. در عکسهای معمولی، بیشتر دوربین های بر اساس متوسط گیری مرکزی یا چند ناحیه ای نورسنجی می کنند که در هر دو روش اندازه گیری نور بگونه ای انجام می شود که تقریبا برای کل کادر مناسب باشد. نورسنجی نقطه ای معمولا برای کاربردهای خاص که نیاز به اندازه گیری نور در یک نقطه بخصوص از کادر می باشد و بقیه کادر اهمیت زیادی ندارد، مناسب است.

نورسنجی متوسط گیری مرکزی

در نورسنجی متوسط گیری مرکزی که بیشتر در دوربینهای دیجیتال مورد استفاده است، نور وارد شده در کادر با اعمال اهیمت بیشتر برای نور موجود در مرکز کادر و سطوح کمتر اهمیت با دور شدن از مرکز به سمت حاشیه کادر اندازه گیری می شود. د راین نوع اندازه گیری تقریبا ۸۰ درصد اندازه گیری بر اساس مرکز کادر بوده و ۲۰ درصد از نواحی اطراف کادر تعیین می شود. این نوع اندازه گیری به این مفهوم است که هر چه که در مرکز کادر اندازه گیری شود، روشن یا تیره، تاثیر مهمی بر متوسط اندازه گیری شده و بنابر این ترکیب سرعت شاتر/دیافراگم تنظیم شده خواهد داشت. بطو رخلاصه با قراردادن جسمی تاریک در مرکز تصویر باعث ایجاد تصویری خواهد شد که نور آن در مرکز مناسب می‌باشد، ولی در سایر مناطق کادر نور بیش از حد خواهد داشت. بر عکس این موضوع نیز ممکن است. این مشکل هنگامی پیش می آید که صحنه مورد عکاسی دارای تغییرانت زیادی در نور باشد، نظیر صحنه ای که در آن هم ناحیه درخشان نور خورشید قرار داشته باشد و هم سایه. د ر چنین مواردی عکاس باید خود نور دوربین را تنظیم نماید به این صورت که یکبار با ناحیه سایه و یکبار با ناحیه آفتابی نورسنجی نماید و سرعت شاتر و دیافراگمی معادل میانگین نشان داده شده برای این دو ناحیه را انتخاب نماید تا ه ردو ناحیه در تصویر به خوبی نشان داده شوند.

نور سنجی چند ناحیه ای

د رنورسنجی چند ناحیه ای صحنه مورد نظر با دقت بیشتری نورسنجی می شود. سیستم کادر را به چند ناحیه تقسیم نموده و نور هر کدام از این نواحی را مستقل از بقیه نواحی اندازه گیری می نماید. روش که کادر تقسیم بندی شده است، شکل نواحی اندازه گیری شده، و تعداد این نواحی تاثیر زیادی بر روی نتیجه نهایی نورسنجی خواهد گذارد. تولید کنندگان مختلف از سیستم های چند ناحیه ای مختلف همراه با الگوریتم های متفاوتی برای تنظیم بهینه سرعت شاتر و دیافراگم دوربین استفاده می کنن

.

اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!

منبع: همشهری آنلاین


پشتیبانی توسط پیامک به 50001070100005
کسب درآمد سریع و آسان از اینترنت!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

معادله امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دکمه بازگشت به بالا