کیفیت عکسهای گرفته شده

تراز سفیدی (White Balance) در عکاسی
عکاسی

تراز سفیدی (White Balance) در عکاسی

تنظیم تراز سفیدی در دوربینهای قدیمی (دوربینهایی که به جای سنسور از فیلم استفاده میکردند) تنظیم تراز سفیدی با توجه…
دکمه بازگشت به بالا