قدیمیترین دوربین عکاسی

قدیمیترین دوربین جهان
معرفی دوربین و متعلقات

قدیمیترین دوربین جهان

دوربین عکاسی ۱۷۰ساله ژیرو داگروتیب که توسط یکی از اقوام داگر مخترع عکاسی داگروتیب ساخته شده است به تازگی در…
دکمه بازگشت به بالا