زوم کزدن

۶ روش برای بهره گیری هر چه بهتر از لنز پرایم یا ثابت
ابزار عکاسی

۶ روش برای بهره گیری هر چه بهتر از لنز پرایم یا ثابت

تنها لنزی که در کیف دوربین خود دارید لنز ثابت (پرایم – prime) است؟ آن را به عنوان محدودیت تلقی…
دکمه بازگشت به بالا