دوربین های گیگاپیکسیلی

دوربینی با کیفیت ۵۰ هزار مگاپیکسل که مجموع ۹۸ دوربین کوچک است
تازه ها

دوربینی با کیفیت ۵۰ هزار مگاپیکسل که مجموع ۹۸ دوربین کوچک است

مهندسان و محققان دانشگاه های آروزونا و دوک با ادقام کردن 98 دوربین کوچک و منطبق کردن در یک دستگاه…
دکمه بازگشت به بالا