دوربین ریز و کوچک

دوربینی که کوچکتر از یک پاکن است!
تازه ها

دوربینی که کوچکتر از یک پاکن است!

شرکت ژاپنی JTT  این اواخر سعی دارد که تکنولوژی ها را کوچک و کوچکتر کند. به عنوان مثال این شرک…
دکمه بازگشت به بالا