درجه کلوین

معرفی منابع نوری مصنوعی در عکاسی
عکاسی

معرفی منابع نوری مصنوعی در عکاسی

وقتی هوا تاریک یا کم نور می شود یا وقتی عکاس داخل فضاهای داخلی سرپوشیده قرار می گیردنیاز به منابع…
دکمه بازگشت به بالا