حذف قسمت های ناخواسته در عکس

حذف قسمت های ناخواسته در عکس با Inpaint v5.0
دانلود

حذف قسمت های ناخواسته در عکس با Inpaint v5.0

ممکن است عکسی داشته باشید که بخواهید قسمت های از آن مانند منظره بک گراند، متن، آرم، شیء، افراد دیگر و…
دکمه بازگشت به بالا