تنظیم رنگ دوربین

معرفی ویژگی‌های فنی کالرچارت پاسپورتی xrite
ابزار عکاسی

معرفی ویژگی‌های فنی کالرچارت پاسپورتی xrite

گاهی اوقات رنگ عکس گرفته شده با رنگ سوژه عکسبرداری شده یکی نیست و کمی‌تفاوت دارد. اصل بر این است…
دکمه بازگشت به بالا