عکاسیعمومیمطالب آموزشی

چگونه در هنر عکاسی پیشرفت کنیم …

در این مطلب به مراحلی برای پیشرفت در هنر عکاسی اشاره خواهیم کرد که با رعایت این مراحل و نکات می توانید یک عکاس حرفه ای شوید. البته این را فراموش نکنید که هیچگاه به آموخته های خود بسنده نکنید و به دنبال اطلاعات بیشتر باشید.
تکنیک صحیح عکاسی برای کسی که میخواهد در عکاسی پیشرفت کند، ضروری است. نباید آن را دست کم گرفت و یا از آن گذشت. مطمئن باشید کسی که تکنیک عکاسی را به خوبی میداند، بهتر و سریعتر پیشرفت خواهد کرد.

مرحله اول :
۱- آشنایی با تکنیک عکاسی
۱-۱ : آشنایی دقیق با دوربین:

روی کلمه «دقیق» تأکید دارم تا بگویم که باید دوربین مانند موم در دستانتان باشد. هم برای آن که بتوانید از آن برای تهیه عکسهایی که می خواهید، استفاده کنید و هم برای آن که دوربین مانند یک عنصرمزاحم برای شما باعث عدم تمرکز نگردد. بعداً خواهم گفت که تمرکز، دیدن و تفکر، شرایط ضروری برای تهیه عکس خوب هستند و هیچ چیزی نباید مانع این مسیر گردد. دوربینی که حاوی دکمهها و کنترلهای مختلف است، برای کسی که با آن آشنایی ندارد، بیشتر یک عامل مزاحم خواهد بود تا وسیلهای برای تهیه عکس خوب.
دفترچه راهنمای دوربینتان را کاملاً و چند بار، از ابتدا تا انتها بخوانید و بر روی دوربین تمرین کنید. نکاتی را که به نظرتان مهم هستند، یادداشت کنید و با مرور چندباره، بهخاطر بسپارید.
۱-۲: آشنایی با مفاهیم اولیه تکنیک عکاسی:

شاتر، دیافراگم، ایزو، نورسنجی، فوکوس، فاصله کانونی، براکت، فرمتهای فایلی عکس و تمام مواردی که موقع عکاسی به آنها نیاز دارید. اینها را باید یاد بگیرید و به صورت دقیق تمرین کنید و با کنترلهای دوربینتان تطابق دهید. روش آموختن آنها، کتابهای عکاسی، مطالب آنلاین فارسی و انگلیسی وشرکت در کلاسهای عکاسی است. باز هم باید این آموختن دقیق باشد. باید بتوانید از حالات مختلف نورسنجی دوربین در شرایط خاص استفاده کنید و باید بتوانید عکسهایی بگیرید که مشکل تکنیکی نداشته باشند.
۱-۳ : آشنایی با پروسس عکس:

برای کسی که میخواهد در عکاسی پیشرفت کند، این مرحله نیز الزامی است. پروسس عکس نه به معنای عامیانه «دستکاری» که به معنای بهبود اطلاعات عکس و استخراج آن و تغییر این اطلاعات بر حسب هدفی است که اصلاً عکاس، عکس را برای آن تهیه کرده است. در این فرآیند میتوان روشنایی و طیف تونال عکس را اصلاح کرد و آن را تغییر داد. میتوان رنگها بهینه کرد و میتوان جزییات عکس را تغییر داد.
احتمالاً شنیدهاید که برخی میگویند عکس دوربین را نباید وارد نرمافزار کرد تا اصالتش از بین نرود. اینان در اساس بهعلت عدم آشنایی با دوربین و فرآیند عکاسی دیجیتال چنین احکامی صادر میکنند. عکسی که از دوربین بیرون میآید قبلاً توسط پردازنده ضعیف دوربین و نرمافزار ساده آن، تغییر پیدا کرده است و اصلاً حاوی هیچگونه اصالتی نیست!

پروسس فایل با نرمافزارهای مختلفی صورت میگیرد که محصولات شرکت ادوبی در این زمینه پیشتازند. فتوشاپ در زمینه عکاسی و پروسس عکس بسیار کامل است و با توجه به رایگان بودنش در اینجا بهتر است سراغ نرمافزار دیگری نروید. اما محصول دیگری نیز ادوبی دارد به نام لایتروم. این محصول نیز میتواند بسیاری از نیازهای عکاسان را پاسخ دهد و از سوی دیگر امکان مدیریت فایلی را نیز برای آنان فراهم می کند. این مدیریت فایلی جزئی از یک فرآیند بزرگتر است با نام «روند کاری» که از هنگام تهیه عکس شروع میشود و با انتقال فایلها به دوربین ادامه مییابد و بکاپگیری و پروسس و تهیه خروجیهای مختلف، از جمله مراحل دیگرش هستند.

علاقمندان جدی عکاسی بهتر است (یا واجب است) که به تدریج به سمت استفاده از فایلهای RAW بروند. این فایلها برخلاف فایلهای JPEG، حاوی اطلاعات خام دوربین هستند و علاوه بر اینکه توسط پردازنده دوربین دستکاری نشدهاند، امکانات فوق العادهای برای عکاس فراهم میکنند تا بتواند بهترین پردازش را مطابق نظر خود بر روی فایلها انجام دهد. پروسس این فایلها هم در لایتروم و هم در فتوشاپ امکانپذیر است.

روش آموزش این مرحله: کتابهایی است که در آنپروسس را برای عکاسان توضیح میدهند. اصلاً نباید کتابهایی را تهیه کنید به آموزش نرمافزار فتوشاپ میپردازند. بلکه کتابهایی مفید هستند که فقط نیازهای عکاسان را نشانه گرفتهاند. اگر زبان میدانید از کتابهای زبان اصلی استفاده کنید. شرکت در کلاسها و مطالب آنلاین نیز راههای دیگری برای یادگیری هستند.
مرحله دوم: تمرین دیدن

دیدن صحیح را باید تمرین کنید. باید بتوانید دنیا را از طریق دید اختصاصی خود به بیننده نشان دهید و این کاری مشکلتر از مراحل قبل است.
روش آموزش: کتابهای ترکیببندی و مطالب وسیعی که در محیط آنلاین وجود دارد.
۲-۱ کلاسهای عکاسی:

آشنایی با اصول ترکیببندی عکس و دیزاین: در اینجا باید بیاموزید که چه کادری قوی استو چه کادری ضعیف. چگونه عناصر مختلف را در کادر جایدهی کنیدو چگونه عناصر غیر ضروری را حذف کنید.
۲-۲ تمرین دیدن:

پس از طی مرحله قبل باید تمرین کنید تا «دید»تان را تقویت کنید. عکسهای معروف را ببینید. در نمایشگاههای عکس شرکت کنید و با دقت عکسها را ببینید و سعی کنید نقاط قوت و ضعف آنها را از لحاظ ترکیب شناسایی کنید. عکسهای قبلی خودتان را ببینید.
هر جایی که هستید، حتی بدون دوربین، سعی کنید که با چشمتان سوژه های اطراف را ببینید و کادر بندی کنید. این تمرین بسیار مفید است و دیدتان را تقویت خواهد کرد. سعی کنید در جایی که اصلاً سوژهی قابل توجهی ندارد، کادرهایی مناسب پیدا کنید.
مرحله سوم: بهبود تفکر و دید هنری

خب این مرحله چندان قابل نسخهپیچی نیست. چون اصولاً زیاد سرراست و مشخص نیست. نیاز به سعی و تلاش بسیار دارد. باید با مطالعه کتابها بخصوص کتابهایی در زمینه هنر عکاسی و فلسفه آن، با تفکر عکاسی آشنا شوید. این سطح مشخصاً بالاتر از سطوح قبلی است و برای پیشرفت در عکاسی به سطحی فراتر از تکنیک و کادر، به آن نیاز خواهید داشت. باید عکسهای معروف را ببینید و نقدهای معروف را بخوانید. باید بفهمید که چرا یک عکس که در نظر شما چیز مهمی نیست، در طول تاریخ آنقدر معروف شده و آنقدر ارزش پیدا کرده است. تاریخ هنر، فلسفه هنر، تاریخ عکاسی، ارتباط عکاسی با سایر هنر مانند ادبیات و موسیقی، نقد عکس، مفهوم زیبایی و فلسفه زیبایی از دید فلاسفه بزرگ، برخی از عناوینی هستند که باید با آنها آشنا شوید.
مرحله چهارم: نمایش عکسهای شخصی

خب این مرحله لازم نیست که الزاماً در آخر باشد. در پایان همه مراحل قبل باید عکسهای تان را به نمایش بگذارید تا از نظر دیگران بهره ببرید. مطمئناً این «دیگران» فقط پدر و مادر و همسر و دوستان نزدیک نیستند. باید عکسهای خود را در معرض دید افراد آشنا با فن و هنر عکاسی قرار دهید تا با شنیدن راهنماییهای آنها، عیوب خود را برطرف کنید. گالریهای آنلاین بسیاری وجود دارند که در آنها اعضا به نقد عکسها میپردازند. نشان دادن عکسها به استادان عکاسی و صاحبنظران بسیار ارزشمند است. داشتن فتوبلاگ و شنیدن نظرات مخاطبین مختلف میتواند نکتههای زیادی به شما بیاموزد.
مسیری که ترسیم شد برای پیشرفت عکاسی است اما بینیاز از تأکید است که در این نوشتار کوتاه نمیتوان به همه جزیبات پرداخت. این مطلب را فقط به عنوان یک نقشه ابتدایی در نظر بگیرید و بتدریج از نظرات افراد صاحبنظر و مجرب استفاده کنید..

.

يک فنجان قهوه مهمان شما! اگر از اين نوشته لذت برديد براي رفع خستگي ما ، يک فنجان قهوه مهمانمان کنيد!پشتیبانی توسط پیامک به 50001070100005
کسب درآمد آسان ، سریع و مطمئن!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

 1. سایت خوبی دارین
  و میدونین که از مخاطبین همیشگی تون هستم
  به نظرم اگه همینطور ثابت قدم باشین به مرور جای خودتون رو پیدا میکنین

  در خصوص این نوشته پیشنهادم اضافه کردن منابع معرفی شده هستش. ولو به مرور و در پست های دنباله دار
  مثلن برای هر بخش کتاب یا سایت و غیره معرفی کنید (کمک لازم بود خوشحال میشم)

  به طور کلی هم پیشنهاد میکنم دیگه سایت رو بیش از حد شلوغش نکنی (ویجت ها و غیره)
  منابع نوشته ها و ترجمه ها رو درج کنی
  تیم نویسندگی تشکیل بدی (با توجه به امکانات خوب وردپرس)
  و… بقیش رو هم بهدن میگم! :د

  باز هم تشکر میکنم
  و آرزوی موفقیت دارم

  کماکان فید رو دنبال میکنم
  پیشنهاد میکنم اینجا رو هم ببینین
  لینک های خوبی توش جمع کردم. که البته شامل شما هم میشه!
  http://basicfotography.wordpress.com

  1. ممنون از پیشنهادها و نظرتون در مورد سایت
   امیدوارم روز بروز بهتر بشیم
   در ضمن برای تیم نویسندگان هم اقداماتی شدهکه یکی از آنها ارسال مطلب توسط کاربران هست که همه میتونن مطلب در سایت ارسال کنند.

   مدیر سایت عکاسی ایران

 2. سلام شبنم شانی زاده اصلی متولد ۱۳۶۴ رشته تحصیلیم دیپلم طراحی و دوخت و در زمینه طراحی لباس فعالیت می کردم موقتا گذاشتم کنار . به عکاسی بی نهایت علاقه دارم از سال ۷۶تا۸۳ دوربین عکاسی نگاتیو خودکار داشتم مرتب عکس می گرفتم از هر چیزی عکس می گرفتم تا بلخره از دستم جان سالم به در نبرد خراب شد 😕 😀 . هنوز که هنوز از عکاسیی که با دوربین نگاتیوی گرفتم دارم . بدون اینکه کلاس عکاسی برم خودمک با گذر زمان با عکس گرفتن تجربه می کردم به طور اتفاقی با سایت شما بر خورد کردم تا جایی که وقت داشتم مطالعه کردم بسیار مفید بود برای منی که هیچ تحصیلات گرافیک و عکاسی نداشتم و ندارم . متوجه اشتباهاتم – ظعف ها و قوت هام شدم . ۶ماهی می شود که گوشی nokia x2-01 دارم مدام عکس می گیرم از هر چیزی که دلم بخواد با عکس گرفتن متوجه عکس های بدی که در گذشته گرفتم می شم سعی می کنم رفع ایراد کنم .عکس و عکاسی از همون بچگی مهم بوده تا زمانی که دوربین به دست شدم خودم تجربه عکس گرفتن کسب کردم .رعایت کردن اصول و قواعد و علم در عکس گرفتن باعث میب شه اثری تاریخی از خودمون به جا بگذاریم . نظر شخصی منه با مثال شروع می کنم من در یه جای با صفاییم و خیلی داره بهم خوش می گذره اتگر به دقت عکس بگیرم خاطره خوش ۱۰۰چندان می شه اما اگر رو هوا یعنی سر سری بگیرم تا اثر بمونه با مرور زمان دل زده می شم حتی ممکنه پارشم کنم .
  نمی دونم چقدر عکاسی و عکس در ایران جا افتاده تا به دید تفریح و غیر مهم بهش توجه نکنند .به همین خاطر در این باره هیچ نظر نمی نویسم .
  سوال دارم اگر بخواهم دوره عکاسی یاد بگیرم حتما باید همزمان دوره گرافیک کامپیوتری یاد بگیرم یا قبل وئ بعدش هم می شه دورشو گذروند ؟
  جایگاه شخص عکاس و هم جایگاه عکس در ایران و امریکا چگونه است کلا جهان ؟ درج کنید در سایتتان
  سایت عکاسان معروف ایرانی به همراهآثارشان – گالری های و نمایشگاهای عکاسی در سایتتان درج کنید .
  فکر می کنم مطمئا نیستم گرایش عکاسی تبلیغات رونقش بیشتر از گرایش های دیگر باشد .
  هر زمان که سرم خلوت شد سعیمو می کنم دوره عکاسی بگذرونم .
  چرا تا وقتی نگاتیو از دوربین بیرون میاد می سوزد ؟ نگاتیو از چه ماده ای تشکیل شده علت سوختنش خارج از لابراتور چیه ؟
  موفق باشید خداحافظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دکمه بازگشت به بالا